Courses Bachelor Display 2017-2018

Course Description To PDF
Course title Nederlands Internationaal Belastingrecht
Course code TAX3008
ECTS credits 6,5
Assessment None
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
5 16-4-2018 8-6-2018
Level no level
Coordinator Marcel Schaper
For more information: mgh​.​schaper​@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Het blok Internationaal Belastingrecht heeft tot doel voor de student kennis van en inzicht te verwerven in de Nederlandse regelingen van internationaal belastingrecht. Aan het eind van het blok moet de student in staat zijn om de meest voorkomende praktijkgevallen zelfstandig op te lossen en kan hij beslissingen en opvattingen van de wetgever, rechters en academische literatuur kritisch beoordelen. Studenten worden geacht de vermindering ter voorkoming dubbele belasting van een casus met gemiddelde moeilijkheidsgraad te kunnen berekenen.
Description
Dit blok behandelt de Nederlandse regelingen ten aanzien van het internationaal belastingrecht. Naast de internationale bepalingen van de subjectieve belastingplicht komen ook de internationale bepalingen van de objectieve belastingplicht van zowel particulieren als ondernemers aan bod. Met name zal aandacht worden besteed aan de buitenlandse belastingplicht in de Wet IB 2001 en de Wet Vpb 1969, de voorkoming van dubbele belasting door middel van het Bvdb 2001 en volgens de belastingverdragen volgens het OESO Modelverdrag. De regelingen van EU recht en het algemeen internationaal belastingrecht inzake directe belastingen zullen selectief aan bod komen en als flankerend onderwijs tijdens de colleges. De taken hebben mede de vorm van casusposities en hebben verschillende doelstellingen, waaronder bespreking van algemene en abstracte leerstukken uit de literatuur en jurisprudentie, technische toepassing van wet- en regelgeving en het verkrijgen van kritisch inzicht in de Nederlandse regelingen van internationaal belastingrecht. De student ontwikkelt tijdens het blok argumentatievaardigheden: argumenten herkennen, argumenten analyseren, argumenten beoordelen, en argumentatie opbouwen. De student zal de aangegeven literatuur, jurisprudentie en regelgeving in juridische databanken zelfstandig moeten opzoeken. Daarnaast komen ook de typische PGO vaardigheden zoals gespreksleiderschap en teamfunctioneren in het blok aan bod.
Literature
* C. van Raad, Cursus Belastingrecht, Internationaal Belastingrecht, Studenteneditie, nieuwste druk (Kluwer: Deventer).
* A. de Graaf/P. Kavelaars/A. Stevens, Internationaal belastingrecht, nieuwste druk (Deventer: Kluwer).
Prerequisites
Voorkennis van het EU-recht en de inkomstenbelasting, loonheffingen en de vennootschapsbelasting is wenselijk.
Teaching methods PBL / Lecture
Assessment methods Written Exam / Presentation
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscale Economie Year 2-3 Compulsory Courses