Courses Bachelor Display 2019-2020

Course Description To PDF
Course title Structuur Loon- en Inkomstenbelasting
Course code EBC2129
ECTS credits 13,0
Assessment None
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
5 14-4-2020 5-6-2020 X X X X X
Level no level
Coordinator Marjon Weerepas
For more information: marjon.weerepas@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Let op: is 13 ECTS waard
Description
In dit blok staat de natuurlijke persoon die niet ondernemer is centraal. In dit blok wordt grondig aandacht geschonken aan de systematiek van de loon- en inkomstenbelasting. Er wordt aandacht besteed aan de plaats van diverse inkomstenbronnen binnen de inkomstenbelasting, zoals arbeid en resultaat uit overige werkzaamheden. Uitgebreid aandacht krijgt de inkomstenbron arbeid en inherent daaraan de loonbelasting. Daarnaast komt de premieheffing sociale zekerheid aan de orde. In het tweede deel van het blok komt het vermogen aan bod: de inkomsten uit eigen woning (box 1), de inkomsten in de vorm van periodieke uitkeringen en verstrekkingen (box 1), en het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Bijzondere aandacht wordt besteed aan de inkomstenbelastinggevolgen van echtscheiding. Tot slot wordt de vermogensrendementheffing (box 3) behandeld.
Literature
Weerepas, M.J.G.A.M., Het systeem van de loon- en inkomstenbelasting, syllabus
Essers/van Kempen, Cursus Belastingrecht, deel inkomstenbelasting, studenteneditie, Kluwer, laatste druk
Van der Wiel-Rammeloo c.s., Loonheffingen, Kluwer, laatste druk of Van Westen, cursus Belastingrecht, deel loonbelasting, studenteneditie, Kluwer, laatste druk
M.J.A. van Mourik en A.J.M. Nuytinck, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, Studiereeks Burgerlijk recht, vijfde druk, Kluwer Deventer
Wettenbundel Kluwer of Vermande of Sdu
Prerequisites


█ Only for students who started the programme prior to September 2019.

Teaching methods PBL / Lecture
Assessment methods Participation / Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations