Courses Master Display 2013-2014

Course Description To PDF
Course title Writing a Master Thesis: Fiscal Economics
Course code EBS4003
ECTS credits 4,0
Assessment None
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
3 13-1-2014 24-1-2014 -
6 16-6-2014 27-6-2014 -
Level Introductory
Coordinator Hans van Mierlo
For more information: h.vanmierlo@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction English and Dutch
Goals
Aan het eind van deze vaardigheidstraining ligt er een gedetailleerd scriptieplan met inbegrip van onderwerpafbakening en begeleidersaccoord. Dit scriptieplan wordt beoordeeld door de coördinator, tevens opleidingsdirecteur FE. Wanneer dit plan door hem wordt goedgekeurd is daarmee aan deze verplichting voldaan en kan met de uitvoering van het scriptieplan worden begonnen.
Description
In deze vaardigheidstraining wordt studenten FE geleerd hoe zijn een master-scriptie moeten schrijven. Er wordt een methodisch-systematische plan van aanpak gepresenteerd en beproken, die studenten zelf moeten toepassen op hun eigen scriptie-onderwerp. Onderdeel van de training is een scriptievoorlichtingsmiddag door docenten SBE/FdR.
Literature
Prerequisites
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Presentation
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Final Paper / Attendance / Participation
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Master Fiscale Economie Compulsory Courses