Courses Bachelor Display 2013-2014

Course Description To PDF
Course title Winst uit onderneming
Course code TAX3004
ECTS credits 6,5
Assessment None
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
2 28-10-2013 20-12-2013
Level no level
Coordinator Anouk Bollen
For more information: anouk.bollen@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Doelstelling van dit blok is het verwerven van een grondige kennis inzake de fiscale winstbepaling in de inkomstenbelasting en de winstbepaling in de jaarrekening.
Description
Het blok bestaat uit twee delen, te weten het deel winst uit onderneming dat in de onderwijsbijeenkomsten aan bod komt en anderzijds het Practicum Tax accounting dat tijdens de colleges behandeld wordt. De onderwijsbijeenkomsten zullen beginnen met de bestudering van de personen die winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden genieten. Na de afbakening van het fiscale begrip onderneming wordt aandacht besteed aan de diverse aspecten van de fiscale winstbepaling. Hiernaast gaan de colleges van het practicum Tax Accounting lopen waarbij ingegaan wordt op de afleiding van de fiscale winst uit de vennootschappelijke of bedrijfseconomische winst, met andere woorden de fiscale comptabiliteit. Ter voorbereiding op deze colleges dienen opdrachten uitgewerkt te worden. In het kader van het goed koopmansgebruik komen o.a. de vermogensetikettering, de ondernemingskosten, vrijstellingen en de foutenleer aan de orde. Daarna zal de aandacht gericht worden op de fiscale balanswaardering (voorraad, onderhanden werk, debiteuren, bedrijfsmiddelen en afschrijvingen, fiscale reserves, voorzieningen) en op de belastingfaciliteiten voor ondernemers. Tenslotte zal diepgaand aandacht besteed worden aan bedrijfsopvolging, firmaproblemen, de oudedagsvoorziening voor ondernemers en de staking van ondernemingen (met aandacht voor overlijdenswinst, inbreng in man-vrouwfirma en doorschuiving in familiesfeer). Na afsluiting van dit blok weet de student wanneer sprake is van ondernemerschap, kan de student de fiscale winst van een onderneming bepalen en is hij in staat de staking van een onderneming fiscaal te begeleiden. Ook is de student in staat te adviseren bij investeringsbeslissingen.
Literature
H. Mobach e.a., Cursus Belastingrecht, deel Inkomstenbelasting, Kluwer, in blokboek aangegeven besluiten, jurisprudentie en tijdschriftartikelen, H. Beckman & E. Rijswijk, Administratie en Winstbelasting, Serie Voortgezette Studie in het Boekhouden, Noordhoff, Syllabus Practicum Taks Accounting
Prerequisites
De inhoud van het blok Hoofdzaken loon- en inkomstenbelasting wordt als voorkennis bekend verondersteld
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Presentation / Lecture / Assignment
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Participation / Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscal Economics Year 2-3 Compulsory Courses