Courses Bachelor Display 2013-2014

Course Description To PDF
Course title Vennootschapsbelasting
Course code TAX3005
ECTS credits 6,5
Assessment None
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
4 3-2-2014 4-4-2014
Level no level
Coordinator Rainer Prokisch
For more information: rainer.prokisch@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Description
Wie een onderneming wil drijven, kan dit doen in de vorm van een eenmanszaak of personenvennootschap, maar ook in de vorm van een NV of BV. Bij rechtspersonen verloopt de belastingheffing anders dan bij een eenmanszaak of personenvennootschap. In dit blok wordt daarom aandacht besteed aan de belasting over de winst van rechtspersonen (waaronder de NV, BV, vereniging en stichting). Groeiende ondernemingen hebben veelal behoefte aan wijziging van hun rechtsvorm, hetgeen de nodige fiscale gevolgen heeft. Eerst wordt de overgang van het ondernemerschap in de inkomstenbelasting (IB) naar de vennootschapsbelasting (VPB) behandeld. Daarna komen de regels voor de bepaling van de winst voor de vennootschapsbelasting aan de orde. In het bijzonder worden de verschillen tussen de IB en de VPB belicht met betrekking tot winstuitdelingen en onttrekkingen, de beperkingen van de aftrek van rente en de verrekening van verliezen. Daarnaast zal in het blok inleidend worden ingegaan op de belastingheffing van met elkaar verbonden rechtspersonen. Voorts wordt de essentie behandeld van twee specifieke VPB-leerstukken, te weten de fiscale eenheid en de deelnemingsvrijstelling. Ook komt de dividendbelasting aan bod. Doelstelling van dit blok is het op hoofdlijnen kunnen onderkennen en analyseren van de fiscale problemen die zich voordoen bij de winstbelasting van anderen dan natuurlijke personen. Dit blok sluit aan op het bachelorblok Winst uit onderneming en vormt een basis voor de toekomstige, verdiepende masterblokken Fiscaal concernrecht en Fiscale aspecten van de BV.
Literature
Vennootschapsbelasting:
J.N. Bouwman, Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, SDU Fiscale en Financiële Uitgevers, Den Haag, laatste druk, óf
N.H. de Vries, R.J. de Vries, Cursus Belastingrecht, studenteneditie Vennootschapsbelasting, Kluwer, Deventer, laatste druk.
J.A.G. van der Geld, Hoofdzaken vennootschapsbelasting, FED fiscale studieserie 31, laatste druk, Kluwer, Deventer

Dividendbelasting:
Marres/Wattel, Dividendbelasting, FED fiscale studieserie 26, laatste druk, Kluwer, Deventer, of
R.P.W.C.M. Brandsma, Cursus Belastingrecht (Dividendbelasting), onderdeel van de losbladige Cursus Belastingrecht (gedeeltelijk)
Prerequisites
Winst uit ondernemingen.
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Lecture
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscal Economics Year 2-3 Compulsory Courses