Courses Master Display 2013-2014

Course Description To PDF
Course title Fiscaal Concernrecht
Course code TAX4001
ECTS credits 6,5
Assessment None
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
1 2-9-2013 25-10-2013
Level Advanced
Coordinator Hans Arts
For more information: hans.arts@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction English
Goals
Description
Het blok Fiscaal concernrecht bouwt voort op het bachelorblok Vennootschapsbelasting. In het blok Fiscaal concernrecht wordt ingegaan op de fiscale problematiek van de grote, internationaal opererende onderneming. Daarbij staat de Nederlandse vennootschapsbelasting centraal. Het blok geeft een verdieping van de onderdelen deelnemingsvrijstelling en
fiscale eenheid, die al in het blok Vennootschapsbelasting aan de orde zijn gekomen. Verder wordt de fiscale problematiek rond fusies en splitsingen behandeld, niet alleen op het gebied van de vennootschapsbelasting maar ook op dat van de overdrachtsbelasting alsmede de inkomstenbelasting bij aandeelhouders. Bij al deze onderwerpen komen ook bijzonderheden met betrekking tot de renteaftrek aan bod. Ten slotte wordt de dividendbelasting, die ook al summier in het blok Vennootschapsbelasting aan de orde is gekomen, uitgediept.
Literature
Vennootschapsbelasting:
J.N. Bouwman en M.G. de Jong, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, Vermande, laatste druk of
N.H. de Vries/R.J. de Vries, Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Gouda Quint, losbladig of studenteneditie, laatste druk

Kapitaalsbelasting en overdrachtsbelasting:
C.J.M. Martens en J.C. van Straaten, Wegwijs in de Successiewet en de Belastingen van rechtsverkeer, Vermande, laatste druk, of
R.T.G. Verstraaten,/Y.E. Gassler, Cursus Belastingrecht (Belastingen van rechtsverkeer), Gouda Quint, losbladig of studenteneditie, laatste druk

Dividendbelasting:
R.P.C.W.M. Brandsma, Cursus Belastingrecht (Dividendbelasting), Gouda Quint, losbladig
P.J. Wattel, Dividendbelasting, Fiscale Studieserie 26, FED, laatste druk
Prerequisites
Basiskennis Vennootschaps- en dividendbelasing; Vennootschapsbelasting.
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Lecture
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Master Fiscale Economie Compulsory Courses