Courses Bachelor Display 2020-2021

Course Description To PDF
Course title Belastingrecht voor Particulieren I
Course code EBC1041
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
5 12-4-2021 28-5-2021
Level no level
Coordinator Marjon Weerepas
For more information: marjon.weerepas@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Description
In dit blok staat de natuurlijke persoon die niet ondernemer is centraal. In dit blok wordt grondig aandacht geschonken aan de systematiek van de loon- en inkomstenbelasting. Er wordt aandacht besteed aan de plaats van diverse inkomstenbronnen binnen de inkomstenbelasting, zoals arbeid, resultaat uit overige werkzaamheden, eigen woning, periodieke uitkeringen (alle box 1), aanmerkelijk belang (box 2) en de vermogensrendementheffing (box 3) behandeld. Ook wordt aandacht besteed aan de vaststelling van het belastbaar inkomen en de uiteindelijke betaling van belasting na aftrek van de heffingskorting. Met andere woorden, het maken van een inkomensopstelling. Uitgebreid aandacht krijgt de inkomstenbron arbeid en inherent daaraan de loonbelasting. Daarnaast komt de premieheffing sociale zekerheid aan de orde.
Literature
* Weerepas, M.J.G.A.M., Het systeem van de loon- en inkomstenbelasting, syllabus
* Albregtse c.s., Cursus Belastingrecht, deel inkomstenbelasting, studenteneditie, Kluwer Deventer, laatste druk
* Verploegh c.s., Loonheffingen, Kluwer, laatste druk of Bollen-Vandenboorn c.s., cursus Belastingrecht, deel loonbelasting, studenteneditie, Kluwer Deventer, laatste druk
* M.J.A. van Mourik en A.J.M. Nuytinck, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, Studiereeks Burgerlijk recht, laatste druk, Kluwer Deventer
* Wettenbundel Kluwer of Vermande of Sdu
Prerequisites
Keywords
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Lecture
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Participation / Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscal Economics Year 1 Compulsory Course(s)