Courses Bachelor Display 2020-2021

Course Description To PDF
Course title Privaatrecht
Course code EBC2128
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
1 31-8-2020 16-10-2020 X X
Level no level
Coordinator Patricia Croes
For more information: p.croes@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Description
PLEASE NOTE THAT THE INFORMATION ABOUT THE TEACHING AND ASSESSMENT METHOD(S) USED IN THIS COURSE IS WITH RESERVATION. THE INFORMATION PROVIDED HERE IS BASED ON THE COURSE SETUP PRIOR TO THE CORONAVIRUS CRISIS. AS A CONSEQUENCE OF THE CRISIS, COURSE COORDINATORS MAY BE FORCED TO CHANGE THE TEACHING AND ASSESSMENT METHODS USED. THE MOST UP-TO-DATE INFORMATION ABOUT THE TEACHING/ASSESSMENT METHOD(S) WILL BE AVAILABLE IN THE COURSE SYLLABUS.

Fiscaal recht kan niet bestaan zonder een regeling van private verhoudingen. Als niet vaststaat wie eigenaar is van een huis kan men geen onroerende zaak belasting heffen en hangt ook de overdrachtsbelasting in de lucht. Als is verkocht, maar nog niet is geleverd, wie is dan omzetbelasting verschuldigd? Zo zijn er legio voorbeelden te geven die onderstrepen dat een goede kennis van het privaatrecht voor een fiscalist essentieel is. Dit blok is er op gericht die kennis te verwerven. In “privaatrecht” wordt daartoe, voortbouwend op de vaardigheid “Inleiding recht”, ingegaan op de onderscheiden gebieden binnen het privaatrecht waarna met name de beginselen van het verbintenissen- en goederenrecht centraal worden gesteld. De totstandkoming en aantasting van contracten, de overdracht van goederen en de bijzondere zakelijke rechten zijn kernonderwerpen van dit blok. Verder komen aan de orde het leerstuk van de onrechtmatige daad, het schadevergoedingsrecht, de zekerheidsrechten (met name pand en hypotheek). Het blok wordt afgerond met een korte verkenning van het faillissementsrecht.
For further information please refer to www.unimaas.nl > Faculty of Law > Education > Programme guide of the appropriate academic year.
Literature
Croes (red.), Privaatrecht als Opdracht (9e herziene druk), 2016, Kluwer Collegebundel of Blauwe VNW verzameling wetteksten (meest recente uitgave).
Prerequisites
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Participation / Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscal Economics Year 2 Compulsory Course(s)