Courses Bachelor Display 2020-2021

Course Description To PDF
Course title Structuur Loon- en Inkomstenbelasting
Course code EBC2129
ECTS credits 13,0
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
5 12-4-2021 28-5-2021
Level no level
Coordinator Marjon Weerepas
For more information: marjon.weerepas@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Let op: is 13 ECTS waard
Description
PLEASE NOTE THAT THE INFORMATION ABOUT THE TEACHING AND ASSESSMENT METHOD(S) USED IN THIS COURSE IS WITH RESERVATION. THE INFORMATION PROVIDED HERE IS BASED ON THE COURSE SETUP PRIOR TO THE CORONAVIRUS CRISIS. AS A CONSEQUENCE OF THE CRISIS, COURSE COORDINATORS MAY BE FORCED TO CHANGE THE TEACHING AND ASSESSMENT METHODS USED. THE MOST UP-TO-DATE INFORMATION ABOUT THE TEACHING/ASSESSMENT METHOD(S) WILL BE AVAILABLE IN THE COURSE SYLLABUS. In dit blok staat de natuurlijke persoon die niet ondernemer is centraal. In dit blok wordt grondig aandacht geschonken aan de systematiek van de loon- en inkomstenbelasting. Er wordt aandacht besteed aan de plaats van diverse inkomstenbronnen binnen de inkomstenbelasting, zoals arbeid en resultaat uit overige werkzaamheden. Uitgebreid aandacht krijgt de inkomstenbron arbeid en inherent daaraan de loonbelasting. Daarnaast komt de premieheffing sociale zekerheid aan de orde. In het tweede deel van het blok komt het vermogen aan bod: de inkomsten uit eigen woning (box 1), de inkomsten in de vorm van periodieke uitkeringen en verstrekkingen (box 1), en het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Bijzondere aandacht wordt besteed aan de inkomstenbelastinggevolgen van echtscheiding. Tot slot wordt de vermogensrendementheffing (box 3) behandeld.
Literature
Weerepas, M.J.G.A.M., Het systeem van de loon- en inkomstenbelasting, syllabus
Essers/van Kempen, Cursus Belastingrecht, deel inkomstenbelasting, studenteneditie, Kluwer, laatste druk
Van der Wiel-Rammeloo c.s., Loonheffingen, Kluwer, laatste druk of Van Westen, cursus Belastingrecht, deel loonbelasting, studenteneditie, Kluwer, laatste druk
M.J.A. van Mourik en A.J.M. Nuytinck, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, Studiereeks Burgerlijk recht, vijfde druk, Kluwer Deventer
Wettenbundel Kluwer of Vermande of Sdu
Prerequisites
TRANSITIONAL REGULATION (EBC2129):
Only for bachelor Fiscal Economics students who started the programme prior to academic year 2019/20.
No education. Exam/resit only.
Note that students who do not fulfil the participation requirement for EBC2129 will have to pass the course assignment in order to pass the course.
Teaching methods (indicative; course manual is definitive)
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Participation / Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Transitional Regulations See prerequisites