Courses Master Display 2020-2021

Course Description To PDF
Course title Fiscaal Concernrecht
Course code TAX4001
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
1 31-8-2020 16-10-2020
Level Advanced
Coordinator Hans Arts
For more information: hans.arts@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Doel van het blok is om de basiskennis op het gebied van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting die is verworven in het bachelorblok Vennootschapsbelasting te verdiepen. Na afloop van het blok moet de student in staat zijn om zelfstandig problemen op het gebied van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting, welke dan ook, te onderkennen en te analyseren en er mogelijke oplossingen voor aan te dragen.
Description
PLEASE NOTE THAT THE INFORMATION ABOUT THE TEACHING AND ASSESSMENT METHOD(S) USED IN THIS COURSE IS WITH RESERVATION. THE INFORMATION PROVIDED HERE IS BASED ON THE COURSE SETUP PRIOR TO THE CORONAVIRUS CRISIS. AS A CONSEQUENCE OF THE CRISIS, COURSE COORDINATORS MAY BE FORCED TO CHANGE THE TEACHING AND ASSESSMENT METHODS USED. THE MOST UP-TO-DATE INFORMATION ABOUT THE TEACHING/ASSESSMENT METHOD(S) WILL BE AVAILABLE IN THE COURSE SYLLABUS.

Het blok Fiscaal concernrecht bouwt voort op het bachelorblok Vennootschapsbelasting. In het blok Fiscaal concernrecht wordt ingegaan op de fiscale problematiek van de grote, internationaal opererende onderneming. Daarbij staat de Nederlandse vennootschapsbelasting centraal. Het blok geeft een verdieping van de onderdelen deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid, die al in het blok Vennootschapsbelasting aan de orde zijn gekomen. Verder wordt de fiscale problematiek rond fusies en splitsingen behandeld, niet alleen op het gebied van de vennootschapsbelasting maar ook op dat van de overdrachtsbelasting alsmede de inkomstenbelasting bij aandeelhouders. Bij al deze onderwerpen komen ook bijzonderheden met betrekking tot de renteaftrek aan bod. Ten slotte wordt de dividendbelasting, die ook al summier in het blok Vennootschapsbelasting aan de orde is gekomen, uitgediept.
Literature
Vennootschapsbelasting - J.L. van de Streek, S.A.W.J. Strik e.a., Cursus belastingrecht (Vennootschapsbelasting), studenteneditie, laatste editie, Kluwer, óf - J.N. Bouwman, Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, laatste druk, SDU Dividendbelasting - O.C.R. Marres en P.J. Wattel, Dividendbelasting, FED fiscale studieserie nr. 26, laatste druk, Kluwer
Prerequisites
De stof van het bachelorblok Vennootschapsbelasting wordt bekend verondersteld.
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Lecture
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Master Fiscal Economics Core Course(s)