Courses Bachelor Display 2022-2023

Course Description To PDF
Course title Privaatrecht I
Course code EBC2128
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
1 5-9-2022 21-10-2022 X X
Level Introductory
Coordinator Patricia Croes
For more information: p.croes@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Description
PLEASE NOTE THAT THE INFORMATION ABOUT THE TEACHING AND ASSESSMENT METHOD(S) USED IN THIS COURSE IS WITH RESERVATION. A RE-EMERGENCE OF THE CORONAVIRUS AND NEW COUNTERMEASURES BY THE DUTCH GOVERNMENT MIGHT FORCE COORDINATORS TO CHANGE THE TEACHING AND ASSESSMENT METHODS USED. THE MOST UP-TO-DATE INFORMATION ABOUT THE TEACHING/ASSESSMENT METHOD(S) WILL BE AVAILABLE IN THE COURSE SYLLABUS.

Fiscaal recht kan niet bestaan zonder een regeling van private verhoudingen. Als niet vaststaat wie eigenaar is van een huis kan men geen onroerende zaak belasting heffen en hangt ook de overdrachtsbelasting in de lucht. Als is verkocht, maar nog niet is geleverd, wie is dan omzetbelasting verschuldigd? Zo zijn er legio voorbeelden te geven die onderstrepen dat een goede kennis van het privaatrecht voor een fiscaal econoom essentieel is. Dit blok is er op gericht die kennis te verwerven.

In Privaatrecht wordt daartoe ingegaan op de onderscheiden gebieden binnen het privaatrecht waarna met name de beginselen van het verbintenissen- en goederenrecht centraal worden gesteld. De totstandkoming en aantasting van contracten, de overdracht van goederen en de bijzondere zakelijke rechten zijn kernonderwerpen van dit blok. Verder komen aan de orde het leerstuk van de onrechtmatige daad, het schadevergoedingsrecht, de zekerheidsrechten (met name pand en hypotheek). Het blok wordt afgerond met een korte verkenning van het vertegenwoordigingsleerstuk en de grensvlakken (relatieve rechten met absolute werking).
Literature
Croes (red.), Privaatrecht als Opdracht (10de herziene druk), 2021 Kluwer Collegebundel of SDU verzameling wetteksten (meest recente uitgave) Jurisprudentie (te raadplegen via Kluwer Navigator).
Prerequisites
This course is in transition.

As a result of changes in the bachelor Fiscal Economics program, there are now two courses called "Privaatrecht I", namely EBC1050 and EBC2128.
* EBC1050 is offered in the first year, for students who started the program in academic year 2021-2022.
* EBC2128 (which was previously named "Privaatrecht") is offered in the second year, for students who started the program prior to academic year 2021-2022.

Starting from 2022-2023, EBC2128 will only be offered in period 5 (just like EBC1050).

The following rule applies to bachelor Fiscal Economics students who started the programme prior to academic year 2021/21.
TRANSITIONAL REGULATION (EBC2128):
Students who did not pass the course EBC2128 can register "exam only" for EBC2128 in period 1, or replace it with "Privaatrecht 1" (EBC1050) in P5.

See the Transitional Regulations section in the Bachelor Education and Examination Regulations for more information.
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Attendance / Participation / Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Transitional Regulations See prerequisites