Courses Bachelor Display 2023-2024

Course Description To PDF
Course title Privaatrecht I
Course code EBC1050
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
5 15-4-2024 7-6-2024 X X
Level Introductory
Coordinator Patricia Croes
For more information: p.croes@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Kennis en inzicht in de hoofdgebieden van het privaatrecht (verbintenissen-, goederenrecht, vertegenwoordiging en grensvlakken) en toepassen van deze kennis en inzichten op privaatrechtelijke casus.
Description
Fiscaal recht kan niet bestaan zonder een regeling van private verhoudingen. Als niet vaststaat wie eigenaar is van een huis kan men geen onroerende zaak belasting heffen en hangt ook de overdrachtsbelasting in de lucht. Als is verkocht, maar nog niet is geleverd, wie is dan omzetbelasting verschuldigd? Zo zijn er legio voorbeelden te geven die onderstrepen dat een goede kennis van het privaatrecht voor een fiscalist essentieel is. Dit blok is er op gericht die kennis te verwerven. In Privaatrecht I wordt daartoe ingegaan op de onderscheiden gebieden binnen het privaatrecht waarna met name de beginselen van het verbintenissen- en goederenrecht centraal worden gesteld. De totstandkoming en aantasting van contracten, de overdracht van goederen en de bijzondere zakelijke rechten zijn kernonderwerpen van dit blok. Verder komen aan de orde het leerstuk van de onrechtmatige daad, het schadevergoedingsrecht, de zekerheidsrechten (met name pand en hypotheek). Het blok wordt afgerond met een korte verkenning van het vertegenwoordigingsleerstuk.
Literature
Croes (red.), Privaatrecht als Opdracht (10de herziene druk), 2021 - Kluwer Collegebundel of Blauwe VNW verzameling wetteksten (meest recente uitgave).
Prerequisites
As a result of changes in the bachelor Fiscal Economics program, there are now two courses called "Privaatrecht I", namely EBC1050 and EBC2128.
* EBC1050 is offered in the first year, for students who started the program in academic year 2021-2022.
* EBC2128 (which was previously named "Privaatrecht") is offered in the second year, for students who started the program prior to academic year 2021-2022.

Because both codes are one and the same course, this means that repeat students have extra exam opportunities in period 5 and 6 (resit). However, starting from 2022-2023, EBC2128 will only be offered in period 5 (just like EBC1050).
Keywords
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Attendance / Participation / Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscal Economics Year 1 Compulsory Course(s)