Courses Bachelor Display 2023-2024

Course Description To PDF
Course title Privaatrecht I
Course code EBC2128
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
5 15-4-2024 7-6-2024
Level Introductory
Coordinator Patricia Croes
For more information: p.croes@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Description
Fiscaal recht kan niet bestaan zonder een regeling van private verhoudingen. Als niet vaststaat wie eigenaar is van een huis kan men geen onroerende zaak belasting heffen en hangt ook de overdrachtsbelasting in de lucht. Als is verkocht, maar nog niet is geleverd, wie is dan omzetbelasting verschuldigd? Zo zijn er legio voorbeelden te geven die onderstrepen dat een goede kennis van het privaatrecht voor een fiscaal econoom essentieel is. Dit blok is er op gericht die kennis te verwerven.

In Privaatrecht wordt daartoe ingegaan op de onderscheiden gebieden binnen het privaatrecht waarna met name de beginselen van het verbintenissen- en goederenrecht centraal worden gesteld. De totstandkoming en aantasting van contracten, de overdracht van goederen en de bijzondere zakelijke rechten zijn kernonderwerpen van dit blok. Verder komen aan de orde het leerstuk van de onrechtmatige daad, het schadevergoedingsrecht, de zekerheidsrechten (met name pand en hypotheek). Het blok wordt afgerond met een korte verkenning van het vertegenwoordigingsleerstuk en de grensvlakken (relatieve rechten met absolute werking).
Literature
Croes (red.), Privaatrecht als Opdracht (10de herziene druk), 2021 Kluwer Collegebundel of SDU verzameling wetteksten (meest recente uitgave) Jurisprudentie (te raadplegen via Kluwer Navigator).
Prerequisites
See the "Addendum to Chapter XVI SBE Bachelor’s study programmes, article 16.8 in the SBE BSc EER 2023-2024" and the "Transitional Regulations for BSc Fiscal Economics, Appendix I article 8 in the SBE BSc EER 2023-2024" for more information.
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Attendance / Participation / Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Transitional Regulations See prerequisites