Courses Bachelor Display 2023-2024

Course Description To PDF
Course title Privaatrecht II
Course code EBC2192
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
1 4-9-2023 20-10-2023 X X
Level Introductory/Intermediate
Coordinator Ruben Hollemans
For more information: ruben.hollemans@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Description
In het ondernemingsrechtelijke deel van dit blok wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste basisbegrippen van het ondernemingsrecht. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: de juridische organisatie van een onderneming (rechtsvormen, organen en bevoegdheden), de vertegenwoordigingsbevoegdheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, en het kapitaal en vermogen van de vennootschap. De focus is met name gericht op de kapitaalvennootschappen – de naamloze vennootschap en besloten vennootschap– maar ook de personenvennootschappen, de vereniging en stichting komen aan bod. De te behandelen stof is verdeeld over onderwijsgroepen en enkele colleges. In het tweede deel van dit blok staat het faillissementsrecht centraal. Aandacht wordt besteed aan het doel van het faillissement en de gevolgen ervan voor de gefailleerde, zijn vermogen en zijn schuldeisers. Besproken wordt wat er wel en niet in de boedel valt en hoe en door wie die wordt beheerd en vereffend. Het blok wordt afgesloten met de bestudering van de manier waarop het vermogen van de failliete (rechts) persoon wordt verdeeld en de rangorde die hierbij geldt.
Literature
M.J. Kroeze, L. Timmerman, J.B. Wezeman, De kern van het ondernemingsrecht, zesde druk, Deventer: Kluwer 2022 J.J.A. Hamers, L.P.W. van Vliet, Inleiding Personenvennootschappen, zevende druk, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2023 A.M.J. van Buchem-Spapens, Th. A. Pouw, Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering, elfde druk, Deventer: Kluwer 2023.
Prerequisites
Keywords
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Lecture
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscal Economics Year 3 Compulsory Course(s)