Courses Bachelor Display 2023-2024

Course Description To PDF
Course title Belastingrecht voor Ondernemingen I
Course code TAX3016
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
4 5-2-2024 28-3-2024
Level no level
Coordinator Raymond Luja
For more information: raymond.luja@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
De student is in staat om de belangrijkste beginselen en begrippen in het Nederlandse belastingrecht voor ondernemingen uit te leggen, toe te passen en onderling te vergelijken.
De student is in staat om op hoofdlijnen te beoordelen en uit te leggen in hoeverre natuurlijke personen en zelfstandige rechtspersonen belastingplichtig zijn voor door hen genoten winst en resultaat en op welke wijze die inkomsten bij hen worden belast met inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting.
Description
Tijdens het blok Belastingrecht voor ondernemingen I kom je in aanraking met de belangrijkste belastingwetten waarmee ondernemers en zelfstandige ondernemingen te maken krijgen. We gaan onder meer in op de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting die regelen hoe de winst van ondernemingen wordt bepaald en belast. Daarbij komen ook bijzondere regels aan bod, zoals belastingfaciliteiten voor kleine ondernemers en voor samenwerkende ondernemers (personenvennootschappen). Vervolgens wordt gekeken naar de onderneming die wordt ondergebracht in een rechtspersoon, in het bijzonder de besloten vennootschap (BV), en de aansluiting tussen de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.
Literature
Tot de verplichte literatuur behoort:

* Pocket Belastingwetten 2024
* Essers e.a. (red.), Cursus belastingrecht, studenteneditie inkomstenbelasting, 2023/2024 (een druk 2021/2022 of 2022/2023 is ook bruikbaar)
* Bouwman / Boer, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, meest recente druk

Deze boeken worden ook elders in de bachelor- en masteropleiding gebruikt. Verder zal er aanvullend gebruik gemaakt worden van digitale bronnen (wetgeving, besluiten, jurisprudentie en artikelen).
Prerequisites
Voorkennis op het terrein van de structuur van de inkomstenbelasting wordt geadviseerd (op het niveau van het blok Belastingheffing voor particulieren (I/II)).
Keywords
Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, ondernemingen, eenmanszaak, VOF, BV
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Lecture
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Written Exam / Assignment
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscal Economics Year 2 Compulsory Course(s)