Courses Bachelor Display 2023-2024

Course Description To PDF
Course title (Internationaal) Belastingrecht voor Ondernemingen II
Course code TAX3017
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
5 15-4-2024 7-6-2024
Level no level
Coordinator Hans Arts
For more information: hans.arts@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
De student is in staat om de belangrijkste beginselen en begrippen in het Nederlandse belastingrecht voor ondernemingen uit te leggen, toe te passen en onderling te vergelijken.

De student is in staat om op hoofdlijnen te beoordelen en uit te leggen in hoeverre (groepen van) rechtspersonen belastingplichtig zijn voor door hen genoten winst en resultaat en op welke wijze die inkomsten bij hen worden belast met vennootschapsbelasting en dividendbelasting.

De student is in staat om op hoofdlijnen te beoordelen en uit te leggen hoe het Nederlandse belastingrecht voor ondernemingen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting beïnvloed wordt door het internationale recht en het EU-recht.
Description
Tijdens het blok Belastingrecht voor ondernemingen II kom je met name in aanraking met de belangrijkste belastingwetten waarmee groepen van ondernemingen te maken krijgen en ondernemers/ondernemingen die internationaal actief zijn. We bekijken bijzondere regels voor de vennootschapsbelasting, in het bijzonder gelet op de belastingheffing van groepen, en anti-misbruikbepalingen. Ook wordt op hoofdlijnen gekeken naar de belastingheffing van grensoverschrijdende ondernemingsactiviteiten en de verdeling van heffingsrechten, de voorkoming van dubbele belasting en de relatie met het Europese recht.
Literature
Tot de verplichte literatuur behoort:

* Pocket Belastingwetten 2024
* Essers e.a. (red.), Cursus belastingrecht, studenteneditie inkomstenbelasting, 2023/2024 (een druk 2021/2022 of 2022/2023 is ook bruikbaar)
* Bouwman / Boer, Wegwijs in de vennootschapsbelasting, meest recente druk
* Van Raad e.a. (red.), Cursus belastingrecht, studenteneditie Internationaal belastingrecht, 2023/2024 (een druk 2022/2023 is ook bruikbaar)
* UM reader

Deze boeken worden ook elders in de bachelor- en masteropleiding gebruikt. Verder zal er aanvullend gebruik gemaakt worden van digitale bronnen (wetgeving, besluiten, jurisprudentie en artikelen).
Prerequisites
Voorkennis op het terrein van de belastingheffing van zelfstandige ondernemingen wordt geadviseerd (Belastingrecht voor ondernemingen I).
Keywords
Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, internationaal belastingrecht, Europees belastingrecht, dubbele belasting, misbruik
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Lecture
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Written Exam / Assignment
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscal Economics Year 2 Compulsory Course(s)