Courses Master Display 2023-2024

Course Description To PDF
Course title Nederlands Internationaal Belastingrecht
Course code TAX3008
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
5 15-4-2024 7-6-2024
Level no level
Coordinator Marcel Schaper
For more information: mgh.schaper@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
* De student heeft aantoonbare kennis en inzicht van het Nederlands internationaal belastingrecht en kan functioneren op een niveau waarop, met ondersteuning van literatuur, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is.
* De student is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen dat dit een professionele benadering van standaardsituaties van de internationale fiscale praktijk laat zien en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. De student is in staat de vermindering ter voorkoming dubbele belasting van een casus met gemiddelde moeilijkheidsgraad te berekenen.
* De student is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten.
* De student bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie in het internationaal en Europees belastingrecht die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan.
Description
Dit blok behandelt de Nederlandse regelingen ten aanzien van het internationaal belastingrecht. Naast de internationale bepalingen van de subjectieve belastingplicht komen ook de internationale bepalingen van de objectieve belastingplicht van zowel particulieren als ondernemers aan bod. Met name zal aandacht worden besteed aan de buitenlandse belastingplicht in de Wet IB 2001 en de Wet Vpb 1969, de voorkoming van dubbele belasting door middel van belastingverdragen volgens het OESO Modelverdrag en het Bvdb 2001. De regelingen van EU recht en het algemeen internationaal belastingrecht inzake directe belastingen zullen selectief aan bod komen.
Literature
* C. van Raad, Cursus Belastingrecht: Internationaal Belastingrecht, Studenteneditie, nieuwste druk (Deventer: Kluwer).
* Van Gorp e.a., Grondslagen Internationaal Belastingrecht, nieuwste druk (Den Haag: Boom)
Prerequisites
See the "Addendum to Chapter XVI SBE Bachelor’s study programmes, article 16.8 in the SBE BSc EER 2023-2024" and the "Transitional Regulations for BSc Fiscal Economics, Appendix I article 8 in the SBE BSc EER 2023-2024" for more information.
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Presentation / Lecture
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Written Exam / Presentation
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Transitional Regulations See prerequisites