Courses Bachelor Display 2024-2025

Course Description To PDF
Course title Privaatrecht II
Course code EBC2192
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
1 2-9-2024 20-10-2024 X X
Level Introductory/Intermediate
Coordinator Ruben Hollemans
For more information: ruben.hollemans@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Description
In het ondernemingsrechtelijke deel van dit blok wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste basisbegrippen van het ondernemingsrecht. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: de juridische organisatie van een onderneming (rechtsvormen, organen en bevoegdheden), de vertegenwoordigingsbevoegdheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, en het kapitaal en vermogen van de vennootschap. De focus is met name gericht op de kapitaalvennootschappen – de naamloze vennootschap en besloten vennootschap– maar ook de personenvennootschappen, de vereniging en stichting komen aan bod. De te behandelen stof is verdeeld over onderwijsgroepen en enkele colleges. In het tweede deel van dit blok staat het faillissementsrecht centraal. Aandacht wordt besteed aan het doel van het faillissement en de gevolgen ervan voor de gefailleerde, zijn vermogen en zijn schuldeisers. Besproken wordt wat er wel en niet in de boedel valt en hoe en door wie die wordt beheerd en vereffend. Het blok wordt afgesloten met de bestudering van de manier waarop het vermogen van de failliete (rechts) persoon wordt verdeeld en de rangorde die hierbij geldt.
Literature
1.) Hamers/VanVliet 2021 J.J.A. Hamers & L.P.W. van Vliet, Inleiding personenvennootschappen, 6de druk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2021.
2.) Kroeze, Timmerman, Wezeman 2022 M.J. Kroeze, L. Timmerman, J.B. Wezeman, De kern van het ondernemingsrecht, 6de druk, Deventer: Kluwer 2022.
3.) Van Buchem-Spapens/Pouw 2023 A.M.J. van Buchem-Spapens en Th.A. Pouw, Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering, 11de druk, Deventer: Kluwer 2023.
4.) Collegebundel van Wolters Kluwer (wettenbundel)
Prerequisites
This course is in transition for the bachelor Fiscal Economics.
See the Bachelor Education and Examination Regulations for more information.

The following rule applies to bachelor Fiscal Economics students.
TRANSITIONAL REGULATION (EBC2192):
The bachelor Fiscal Economics has been discontinued.

There will be repeat education for year 1 and year 2 courses up to and including academic year 2025-2026 and exam-only up to and including academic year 2026-2027. For year 3 courses there will be repeat education up to and including 2026-2027 and exam-only up to and including academic year 2027-2028.

Whether a course is in transition, cancelled, or replaced may depend on the cohort you are in. Sometimes there are additional criteria. It is therefore very important to carefully read the EER and the addendum so you can apply the rules to your individual situation.
Keywords
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Lecture
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscal Economics Transitional Regulation